Phú Bình (Thái Nguyên): Phấn đấu có sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao

Huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đề ra mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện có 12 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 5 sao.
Quả trám đen và trám đen muối của HTX Bảo tồn, phát triển và chế biến sản phẩm trám đen Hà Châu đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh: T.L
Quả trám đen và trám đen muối của HTX Bảo tồn, phát triển và chế biến sản phẩm trám đen Hà Châu (Phú Bình) đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh: T.L

Đến nay, huyện đã có 21 sản phẩm OCOP được công nhận (vượt 9 sản phẩm so với mục tiêu đề ra), trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại đạt 3 sao. Từ nay đến năm 2025, huyện sẽ thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm OCOP, đặc biệt là xây dựng sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao.

Theo đó, các giải pháp trọng tâm là: Hỗ trợ nâng cao giá trị các nhóm sản phẩm thực phẩm là nông sản tươi sống, nông sản chế biến, như tương Úc Kỳ, gạo hữu cơ, gà ri thả đồi, nem bùi Hải Tuyết, cao ngựa bạch; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP; khuyến khích các HTX và chủ thể sản phẩm đã được công nhận OCOP tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Phan Trang

Báo Thái Nguyên – baothainguyen.vn