Ninh Bình: Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong định hướng phát triển mô hình Làng du lịch – di sản

Du lịch nông nghiệp, sinh thái gắn với kinh tế trang trại, homestay… đang có triển vọng phát triển, tác động tới nhiều ngành, góp phần tạo việc làm, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, nâng cao đời sống, đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử, tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.

 

 

anh tin bai

Ảnh minh họa

Tại Ninh Bình, khu vực xã Tràng An có thế mạnh về cảnh quan ngoài làng, những cánh đồng lúa đan xen với núi đá vôi, những con sông len lỏi trong khu vực tạo nên đặc trưng khác biệt với cảnh quan ngoài làng ở các khu vực khác. Một số vị trí đình, chùa, am có cảnh quan đẹp do địa hình, mặt nước tổ hợp đa dạng, không gian nhiều lớp cảnh. Rất cần khai thác thế mạnh cảnh quan khi nhìn từ trên cao như từ các đỉnh núi. Hiện tỉnh đã bước đầu tạo nên thương hiệu du lịch “mùa vàng Tam Cốc” chính từ đặc trưng cảnh quan này.

Qua các nghiên cứu cho thấy, các làng truyền thống ở trong vùng Đồng bằng sông Hồng có lịch sử khoảng từ 400 năm – 700 năm. Có nơi đến 1000 năm. Cấu trúc truyền thống đã ổn định cũng khoảng từ 400 năm trở lại đây. Hiện nay, trong 80 làng truyền thống, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn được một số làng tiêu biểu, trong số đó có các thôn trong xã Trường Yên tiêu biểu còn cơ bản giữ được hình thái kiểu làng cũ, còn có khả năng tôn tạo, phục hồi; có tiềm năng để phát triển thành mô hình: Làng Di sản – Du lịch.

Xã Trường Yên có lợi thế, tiềm năng để phát triển thành mô hình “Làng DI SẢN – DU LỊCH” với cảnh quan đồng ruộng, cảnh quan tự nhiên và sản phẩm du lịch nghề nông truyền thống Đồng ruộng và cảnh quan ngoài làng không chỉ mang lại giá trị về cảnh quan để thăm quan du lịch. Đó là các giá trị văn hóa đương đại và các dấu ấn lịch sử, tinh thần của ngôi nhà, của con người, đó cũng là giá trị để khai thác phát triển thành sản phẩm du lịch. Trong tương lai kinh tế du lịch sẽ trở thành kinh tế chủ lực của xã, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Việc phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp là một định hướng đúng. Tại vùng Đồng bằng sông Hồng, trong đó có tỉnh Ninh Bình, khu vực nông nghiệp, nông thôn chứa đựng những giá trị văn hóa nhiều mặt rất quý giá, là tiềm năng để phát triển du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương. Mô hình du lịch được hình thành trên hệ thống các sản phẩm du lịch được thiết lập đầy đủ từ hệ thống các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của làng truyền thống vùng ĐBSH, có mô hình quản lý phù hợp với sự tham gia của cộng đồng, là mô hình phát triển có tính chất bền vững.

CTV Kim Liên

Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình – ninhbinh.gov.vn