Năm 2023 Ninh Bình phấn đấu có 49 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Các sản phẩm đạt chuẩn OCOP đã góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh và mở rộng thị trường. Năm 2023, tranh thủ mọi nguồn lực, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu có thêm 47 sản phẩm được công nhận.

Năm 2023 Ninh Bình phấn đấu có 49 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

47 sản phẩm OCOP được công nhận trong năm 2022 đã giúp Ninh Bình vượt mục tiêu đề ra là 13 sản phẩm. Các sản phẩm được đánh giá đạt 3-4 sao cấp tỉnh đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó giúp các đơn vị, chủ thể có chỗ đứng trên thị trường hiện nay:

Giai đoạn 2023 – 2025, Ninh Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng, đặc hữu với nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Ninh Bình phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 150 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, trong đó khoảng 3% sản phẩm được công nhận đạt 5 sao.

Để thực hiện mục tiêu này, từ đầu năm đến nay các huyện, thành phố trong tỉnh đã và đang có nhiều giải pháp triển khai linh hoạt. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học công nghệ trong thực hiện chương trình; tăng cường chuyển đổi số.

Với kết quả đáng khích lệ từ chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, mỗi câu chuyện OCOP là bài học, kinh nghiệm để Ninh Bình tiếp tục hành trình mới thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong năm 2023, với kỳ vọng đưa vị thế nông sản của tỉnh lên tầm cao mới, đưa nông nghiệp Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững/.

Minh Nguyệt

Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình – nbtv.vn