Long Hồ (Vĩnh Long): Thẩm định 20 sản phẩm theo chuẩn OCOP

Ngày 04 - 05/12/2023, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Long Hồ tổ chức thẩm định, đánh giá, bình chọn 20 sản phẩm tiêu biểu năm 2023.

Có 20 sản phẩm của 11 chủ thể thuộc 6 nhóm sản phẩm gồm: thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

Trong số này, có 2 sản phẩm đánh giá lại, 2 sản phẩm nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao, 16 sản phẩm đánh giá lần đầu. Đây là những sản phẩm đã tạo được thương hiệu trong và ngoài tỉnh từ nhiều năm nay.

Sau khi nghe các chủ thể thuyết trình, hội đồng thống nhất chấm điểm, đánh giá và bình chọn công nhận các sản phẩm.

Việc bình chọn nhằm giúp phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng góp phần khuyến khích và thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn nông thôn của huyện Long Hồ.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân
Báo Vĩnh Long – baovinhlong.com.vn