Lào Cai: Sa Pa phát triển 5 điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Thị xã Sa Pa (Lào Cai) sẽ đầu tư 5 điểm du lịch đạt chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN gắn với bản sắc văn hóa của 5 dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Mục tiêu của Sa Pa là đưa các sản phẩm du lịch phát triển về lượng, đảm bảo nét văn hóa đặc trưng riêng có của địa phương

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương “Biến di sản thành tài sản”, thị xã sẽ tập trung đầu tư, phát triển du lịch tại xã Tả Van gắn với văn hóa dân tộc Giáy; xã Tả Phìn gắn với văn hóa dân tộc Dao; xã Mường Hoa gắn với văn hóa dân tộc Mông; xã Bản Hồ gắn với văn hóa dân tộc Tày; xã Liên Minh gắn với văn hóa dân tộc Xa Phó.

Thị xã cũng đang hỗ trợ hình thành các chuỗi giá trị thổ cẩm các dân tộc thành sản phẩm hàng hóa và quà tặng lưu niệm phục vụ du lịch; khai thác các lễ hội nghệ thuật biểu diễn dân gian và ẩm thực thành sản phẩm phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Mai Huệ

Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai – laocaitv.vn