Lâm Hà – Lâm Đồng: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2

Sáng 08/12, UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2023. Các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, xem xét, góp ý hồ sơ cho 9 sản phẩm của 7 chủ thể; trong đó, có 3 doanh nghiệp TNHH, 2 cơ sở hộ sản xuất kinh doanh, 2 hợp tác xã nông nghiệp.

 

Đại diện

Đại diện các chủ thể giới thiệu sản phẩm OCOP để Hội đồng đánh giá

Các sản phẩm được đánh giá, phân hạng gồm: Sản phẩm cà phê thượng hạng, hảo hạng, truyền thống đều thuộc Công ty TNHH CBNS Hưng Phụng; sản phẩm cà phê CHIL COFFEE của Công ty TNHH Võ Quang Lâm Đồng; cản phẩm cà phê bột của Công ty TNHH Bá Trai; sản phẩm cà phê Nguyễn Đình của Cơ sở thu mua và rang xay cà phê Nguyễn Đình; sản phẩm Rio Macca – Hạt Macca sấy khô của Cơ sở sản xuất mắc ca Nguyễn Thị Ánh; sản phẩm Mắc ca Tân Thanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Thanh; sản phẩm sầu riêng tươi của Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ Sầu riêng Thành Công.

Trên cơ sở kết quả chấm thẩm định của tổ giúp việc, các thành viên Hội đồng đã góp ý để chủ thể khắc phục một số tồn tại hạn chế nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường và khẳng định đặc trưng của địa phương.

Tại buổi đánh giá, các thành viên Hội đồng đã đánh giá và phân hạng 9 sản phẩm bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu để xét, công nhận sản OCOP hạng 3 sao.

Kết luận buổi đánh giá, đại diện Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ sở trong việc xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, đề nghị sau lần đánh giá này, các chủ thể của các sản phẩm tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu để thể hiện được tiêu chuẩn vừa được chấm điểm, hoàn chỉnh một số nội dung Hội đồng yêu cầu nhanh chóng làm hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh công nhận chất lượng sản phẩm trong thời gian sớm nhất. Các cơ sở có nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP nên tăng cường giới thiệu, tuyên truyền quảng bá sản phẩm trên thị trường.

Thân Thu Hiền
Báo Lâm Đồng Online – baolamdong.vn