Lâm Đồng: Phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn

Đó là nội dung chính của Hội nghị tập huấn “Công tác nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới” năm 2023 vừa diễn ra trong 2 ngày qua tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Du lịch nông thôn ngày càng có sức hấp dẫn đặc biệt

Tham dự hội nghị, hơn 150 đại biểu là lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện thành, cán bộ văn hóa cơ sở đến từ các xã trên địa bàn tỉnh, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thuộc huyện Đạ Huoai đã được lắng nghe 4 chuyên đề và đi khảo sát tham quan các mô hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở Đạ Huoai như: Bảo tồn văn hóa của người Mạ bản địa gắn du lịch miệt vườn, du lịch rừng…

Trong đó, 4 chuyên đề cụ thể là: Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiêu chí Văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Tổng quan về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025; Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đạ Huoai; Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 Qua đó, đã trang bị cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở cái nhìn đầy đủ toàn diện và tầm quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Quỳnh Uyển 

Báo Lâm Đồng Online – baolamdong.vn