Lâm Đồng: Lạc Dương phát triển mô hình du lịch nông thôn

Theo kế hoạch thông qua đến năm 2025, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) phát triển 1-2 mô hình du lịch nông thôn xanh, có trách nhiệm và bền vững trên địa bàn.

Đặc biệt, có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề. Đồng thời, hình thành chuỗi liên kết du lịch nông thôn với chủ thể nông dân – hợp tác xã – hộ kinh doanh – doanh nghiệp. 

Các xã có tiềm năng và thế mạnh triển khai 1 đến 3 vườn mẫu sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông thôn. Phấn đấu 70% trở lên các điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá và ứng dụng giao dịch điện tử trong hoạt động. 

Mục tiêu đến năm 2025, huyện Lạc Dương cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ tại các điểm du lịch nông thôn, phù hợp với nhu cầu của du khách. 

Mạc Khải
Báo Lâm Đồng – baolamdong.vn