Lâm Đồng: Hỗ trợ đầu tư xây dựng 3 điểm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi sẽ xây dựng 3 nhà sàn (diện tích 112-155m2) cho các Làng văn hóa truyền thống K’Ho tại thôn K’Long Trao (xã Gung Ré, huyện Di Linh), thôn Đưng K’si (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương) và Làng truyền thống dân tộc Churu xã Pró (huyện Đơn Dương) với tổng kinh phí 12,45 tỷ đồng. 


Khu nhà sàn ở Đơn Dương

Mục tiêu của chương trình nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Nguyễn Nghĩa – Võ Trang
Báo Lâm Đồng – baolamdong.vn