Khảo sát mô hình nông nghiệp gắn với du lịch tại Diên Khánh – Khánh Hòa

Sáng 10/8, đoàn công tác của Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa và một số sở ngành liên quan đã tiến hành khảo sát mô hình HTX nông nghiệp gắn với du lịch tại HTX du lịch nông nghiệp Cuộc Sống Xanh (Khu du lịch Phan Gia Xanh) ở xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh.

Đây là một HTX chuyên trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh các loại nông sản và nông nghiệp kết hợp du lịch tham quan trải nghiệm chủ yếu dành cho các em học sinh, các gia đình có con em nhỏ và các đơn vị tập thể, doanh nghiệp. HTX mong muốn các cơ quan chuyên môn hỗ trợ và hướng dẫn HTX đăng ký xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp đạt chuẩn OCOP; tạo điều kiện cho HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh; hướng dẫn HTX hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, nông nghiệp, du lịch và môi trường để sản xuất và phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm ổn định cho thành viên và hộ liên kết.

Một góc mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch của HTX

Một góc mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch của HTX du lịch nông nghiệp Cuộc Sống Xanh

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác đã trao đổi với HTX về những nghị quyết, quyết sách của tỉnh trong việc khuyến khích phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp gắn với du lịch; những chính sách hỗ trợ mà nhà nước đang triển khai liên quan đến đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, truyền thông quảng bá sản phẩm du lịch… để khuyến khích phát triển mô hình này.

Được biết, chuyến khảo sát, tìm hiểu nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 1627 ngày 24-2-2023 của tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 46 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH TW Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025 UBND tỉnh ban hành tháng 5-2023 và Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 6-2023. Sau chuyến khảo sát, các thành viên sẽ xem xét hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP và tạo việc làm cho lao động nữ tại HTX du lịch nông nghiệp Cuộc Sống Xanh.

H.Đ

Báo Khánh Hòa Online – baokhanhhoa.vn