Huyện Đoan Hùng – Phú Thọ: Xây dựng, phát triển sản phẩm nông nghiệp

Những năm qua, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) đã tập trung cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Nhờ đó, trên địa bàn đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Phát triển sản phẩm bưởi đặc sản của Đoan Hùng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, quy chuẩn sản phẩm, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng

Nhận thức rõ giá trị của bưởi đặc sản trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đoan Hùng, thời gian qua, cây bưởi đã được đầu tư tập trung khá bài bản nhằm tạo ra giá trị sản phẩm hàng hóa có thương hiệu quốc gia, vươn ra thị trường thế giới. Phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, Đoan Hùng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về “phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ thành vùng, khu vực tập trung theo hướng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đặc biệt, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được huyện triển khai có hiệu quả, từng bước xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Đến nay, Đoan Hùng có tám sản phẩm OCOP được cấp tỉnh công nhận, trong đó có sáu sản phẩm đạt hạng ba sao và hai sản phẩm đạt hạng bốn sao.

Toàn huyện hiện có trên 2.700ha trồng bưởi, tập trung nhiều tại các xã Chí Đám, Bằng Luân, Hùng Xuyên, Hợp Nhất, Vân Đồn, Tây Cốc… Sản lượng bưởi quả có sự tăng trưởng rõ rệt từ 11.000 tấn (năm 2016) lên 29.000 tấn (năm 2022), giá trị sản phẩm đạt trên 300 tỉ đồng. Huyện đã hình thành được hai vùng sản xuất bưởi tập trung với tổng diện tích hơn 1.800ha, góp phần quảng bá sản phẩm và giữ vững, phát triển thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng.

Cùng với đó, huyện thực hiện thành công mô hình cánh đồng sản xuất tập trung tại xã Chí Đám với tổng diện tích trên 30ha, đang tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình tại xã Vân Du 12ha, xã Hùng Xuyên 30ha. Hình thành một số vùng sản xuất có hiệu quả cao như vùng thanh long ruột đỏ xã Yên Kiện, vải chín sớm Hùng Long, vùng trồng cây diễn, cây mai xanh lấy lá tại Chân Mộng, Minh Phú. Chăn nuôi phát triển ổn định theo định hướng chuyển sang quy mô lớn, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, phù hợp với nhu cầu thị trường. Giá trị sản phẩm bình quân trên một ha đất canh tác và thuỷ sản đạt hơn137 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, kinh tế trang trại, gia trại ở nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 43 hợp tác xã, trong đó có 32 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

Ông Hà Hải Long – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Để nông nghiệp phát triển bền vững, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết của huyện về phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ thành vùng, khu vực tập trung theo hướng bền vững. Rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, quy hoạch, nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng các chuỗi liên kết tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường; phấn đấu đến hết năm 2025, 100% các xã trên địa bàn có sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ ba sao trở lên.

Cùng với đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao; khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại sản xuất tập trung. Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi và phát triển bền vững bưởi đặc sản, sản xuất theo quy trình VietGAP. Duy trì hiệu quả việc dán tem truy xuất nguồn gốc, sử dụng bao bì để nâng cao giá trị sản phẩm…

Hoàng Hương
Báo Phú Thọ – baophutho.vn