Hưng Yên: Tập huấn kỹ năng xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP

Ngày 15/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham dự hội nghị tập huấn có 100 đại biểu là đại diện ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh, đại biểu các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể sản xuất như: Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghe giảng viên truyền đạt kiến thức về các nội dung: ý nghĩa câu chuyện sản phẩm OCOP, cấu trúc nội dung câu chuyện sản phẩm, cách thức xây dựng câu chuyện, thiết kế giỏ quà, túi quà nâng cao giá trị sản phẩm OCOP…  Ngoài ra, hội nghị dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thực hành kỹ năng xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP đặc thù của địa phương, cơ sở sản xuất.

Sau buổi tập huấn các đại biểu đi tham quan thực tế tại một số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Minh Hồng

Báo Hưng Yên điện tử – baohungyen.vn