Hội nghị triển khai chương trình OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2024

Sáng 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai chương trình OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2024. Đến dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành; các chủ thể tham gia chương trình.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (gọi tắt là OCOP), các cấp, các ngành đã triển khai chương trinh theo quy định Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng mới. Một số huyện, thành phố đã quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ riêng để phát triển sản phẩm. Đến nay chương trình đã thu hút sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh và đồng đảo người dân.

Năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức đánh giá phân hạng cho 83 sản phẩm. Cụ thể: đánh giá mới 80 sản phẩm, trong đó có 77 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao; đánh giá lại 3 sản phẩm. Tính đến hết năm, toàn tỉnh có 181 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Năm nay, tỉnh đề ra mục tiêu có thêm 30 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, phấn đấu có sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia, có ít nhất 1 làng nghề có sản phẩm được đánh giá, phân hạng. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức đánh giá, nâng hạng, đánh giá lại và phát triển chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nhận thức về chương trình OCOP; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống, áp dụng chuyển đổi số trong đánh giá, phân hạng, quản lý, giám sát sản phẩm.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh trao Giấy chứng nhận 3 sản phẩm OCOP 4 sao năm 2023 cho các chủ thể

Dịp này, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã trao Giấy chứng nhận 3 sản phẩm OCOP 4 sao năm 2023 cho các chủ thể.

Đinh Huyền

Đài PT&TH Ninh Bình – nbtv.vn