Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm Ocop” tỉnh Ninh Bình lần thứ 2 năm 2023

Trong thời gian 3 ngày (từ 25-27/10 ), tại T.P Tam Điệp, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm Ocop” tỉnh Ninh Bình lần thứ 2 năm 2023.

Quang cảnh lớp tập huấn

các đại biểu được truyền đạt  các chuyên đề: Tổng quan về Chương trình OCOP; định hướng, giải pháp thực hiện chương trình OCOP gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm tiềm năng gắn với phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương để tham gia chương trình OCOP; Bộ tiêu chí  đánh giá sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo Quyết định 148/QĐTTg, xây dựng hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo Quyết định 148/QĐTTg; Một số vấn đề về ATTP và công bố chất lượng sản phẩm trong chương trình OCOP; và đi thực tế tại một số cơ sở có sản phẩm OCOP tại xã Đồng Hướng,  huyện Kim Sơn.

Đại biểu dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên đã tham gia trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào vấn đề liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, hướng dẫn cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp quản lý, điều hành Chương trình OCOP trên địa bàn huyện, thành phố  và các chủ thể, hoặc các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tiềm năng đăng ký tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố, xác định được vai trò, mục tiêu của chương trình là gắn phát triển sản xuất hàng hóa, phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đó, nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm đăng ký, góp phần xây dựng nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

CTV Phạm Hường
Cổng TTĐT tỉnh Ninh Binh – ninhbinh.gov.vn