Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh Lai Châu năm 2023

Chiều ngày 29/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Dự có các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các huyện, thành phố các chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023.

Tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần này có 12 hồ sơ sản phẩm. Trong đó có 6 sản phẩm chế biến từ chè của Công ty cổ phần đầu tư phát triển chè Tam Đường, 2 sản phẩm mắc ca của Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai Châu và 4 sản phẩm gạo của Công ty TNHH MTV Dũng Long. Đây là những sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP năm 2020, 2021 và được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đánh giá lại trong năm 2023 và đạt từ 70 điểm trở lên.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tham quan các sản phẩm trưng bày

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá các sản phẩm tham gia đặc trưng, truyền thống của địa phương; các chủ thể đã quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, liên kết tổ chức sản xuất nguyên liệu, kiểm soát, xử lý chất thải, áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến trong sản xuất, xây dựng hệ thống quản lý nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mẫu mã bao bì phong phú, đa dạng…

Sau khi phân tích, cho ý kiến đối với các sản phẩm, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 bằng hình thức chấm điểm đối với 12 sản phẩm. Trong đó, 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao; riêng gạo nếp tan pỏm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Đại biểu và các chủ thể chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Châu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” là giải pháp thiết thực thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn và đô thị. Đồng thời, thu hút lao động và nguồn vốn đầu tư về khu vực, giúp xây dựng nông thôn mới bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh của Lai Châu trong phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2020 đến nay tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng và chứng nhận được 184 sản phẩm đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao và tiềm năng 4 sao của 83 chủ thể. Chương trình OCOP sẽ là nền tảng để thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng ở các địa phương. Kết quả đạt được của chương trình sẽ góp phần vào việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bạch Dương – Tùng Phương

Báo Lai Châu – baolaichau.vn