Định Hóa (Thái Nguyên): Phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững

Trong những năm qua, công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng đã được huyện miền núi Định Hóa (Thái Nguyên) xác định là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, trên thực tế việc bảo tồn chưa phát huy tối đa được với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Vì vậy, huyện Định Hóa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử thông qua phát triển du lịch cộng đồng.
Người dân đã nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng, bước đầu thu hút được khách du lịch

Thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình có trên 10 hộ là người dân tộc Tày, Dao đăng ký tham gia. Thông qua Đề án người dân rất kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích to lớn về bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho bà con nhân dân nơi đây.

Ông Trương Văn Vựng, Chủ tịch UBND xã Phú Đình, huyện Định Hóa cho biết: “Trước đây nói đến du lịch cộng đồng bà con cũng chưa hình dung được, qua hướng dẫn cũng như là tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho bà con thì tới giờ bước đầu các hộ đã thu hút được du khách”.

Anh Triệu Văn Khánh, xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa chia sẻ: “Du lịch giúp phát triển kinh tế rất là tốt cho gia đình, được các ban ngành, tỉnh, huyện hỗ trợ đưa các đoàn khách du lịch về… còn làm thế nào để cho khách ở lại với mình thì lại do bản thân chúng tôi”.

Được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương từ năm 2017, Làng văn hóa du lịch Bản Quyên, xã Điềm Mặc không chỉ mang những nét đặc trưng bởi những nếp nhà sàn truyền thống mà nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể khác cũng được người dân ở đây bảo tồn, gìn giữ, phát huy.

Ông Ma Đình Trường, Chủ tịch UBND xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa cho biết: “Phòng Văn hóa thông tin phối hợp với xã trong thời gian qua đã xây dựng các chương trình, kế hoạch để bảo tồn và khôi phục những nét đẹp văn hóa ở tại các xóm bản, đặc biệt là Làng văn hóa xóm Bản Quyên. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả cái mô hình này”.

Quang cảnh Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa

Di tích Quốc gia đặc biệt An Toàn Khu Định Hóa “Thủ đô Gió Ngàn, Chiến khu Việt Bắc”, là một quần thể Di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX. Trên địa bàn huyện có 183 điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 1 di tích Quốc gia đặc biệt (gồm 13 di tích thành phần); 18 di tích Quốc gia và 27 di tích cấp tỉnh.

Ngoài thế mạnh về du lịch lịch sử, địa phương còn có các di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia gồm: Nghi lễ Then, múa rối cạn, lễ hội Lồng tồng, hát Lượn, Cọi của dân tộc tày, Pả Dung của người Dao. Từ những tiềm năng đó, Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa”.

Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa cho biết: “Cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng với người dân tuyên truyền các hoạt động, bên cạnh đó có những chương trình Nhà nước hỗ trợ, ví dụ như hỗ trợ một số hộ gia đình bảo tồn nhà sàn truyền thống. Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ một phần, Nhà nước và nhân dân cùng làm; hỗ trợ về cảnh quan của nhà sàn truyền thống. Bên cạnh đó, huyện cũng phối hợp với một số đơn vị liên quan như Sở Văn hóa, thể thao và du lịch khảo sát và dự kiến sẽ đầu tư xây dựng một nhà truyền thống của các đồng bào dân tộc”.

Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng, gắn truyền thống với hiện đại, coi trọng chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, cộng đồng dân cư được tham gia, làm chủ và hưởng lợi từ chính hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ cho khách du lịch. Đó sẽ là những mục tiêu lớn, dài hạn được huyện Định Hóa đặt ra không chỉ cho du lịch cộng đồng của địa phương mà còn góp phần chung cho sự phát triển của ngành Du lịch Thái Nguyên trong những năm tới đây./.

Đức Triển
thainguyentv.vn