Đắk Lắk: Thí điểm sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ thông minh gắn với du lịch

(TITC) – Ngày 1/6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo thông qua đề xuất “Thí điểm sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ thông minh và kết hợp xây dựng mô hình vườn mẫu sầu riêng gắn du lịch trải nghiệm nông nghiệp”.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Hội Nông dân tỉnh đã nộp đề xuất ý tưởng “Thí điểm sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ thông minh và kết hợp xây dựng mô hình vườn mẫu sầu riêng gắn du lịch trải nghiệm nông nghiệp” tại Hợp tác xã sầu riêng Thông Phong, xã Krông Nô, huyện Lắk với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, chương trình tài trợ các dự án nhỏ – Quỹ môi trường toàn cầu đồng ý triển khai viết dự án.

Đến nay, toàn xã đã trồng được khoảng 50 ha cây sầu riêng, năng suất bình quân khoảng 18 tấn/ha.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chọn Hợp tác xã sầu riêng Thông Phong, xã Krông Nô, huyện Lắk triển khai thí điểm sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ thông minh và kết hợp xây dựng mô hình vườn mẫu sầu riêng gắn du lịch trải nghiệm nông nghiệp để phát triển thành viên hợp tác xã và tích tụ, tập trung diện tích sản xuất sầu riêng cũng như tập trung nguồn lực đầu tư, tạo ra vùng nguyên liệu lớn.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức của nông dân dân tộc thiểu số về liên kết phát triển kinh tế tập thể và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Thí điểm ứng dụng công nghệ thông minh để theo dõi quy trình chăm sóc sầu riêng và tham gia sàn thương mại điện tử tại Đắk Lắk. Xây dựng thí điểm mô hình vườn mẫu sầu riêng kết hợp du lịch trải nghiệm nông nghiệp.

Trung tâm Thông tin du lịch