Đắk Lắk: Tập huấn du lịch nông nghiệp gắn với OCOP và làng nghề truyền thống

Sáng 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp tập huấn du lịch nông nghiệp gắn với OCOP và làng nghề truyền thống.

Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là chuyên viên các cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực du lịch nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp du lịch gắn với OCOP và làng nghề truyền thống, các hộ gia đình có vườn cây ăn trái, mô hình nông nghiệp công nghệ cao hướng tới làm điểm tham quan, du lịch nông nghiệp…

Giảng viên trao đổi với học viên về các loại hình OCOP

Trong thời gian 4 ngày (30/10 – 02/11), các học viên được giảng viên giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; các loại hình sản phẩm du lịch OCOP và câu chuyện sản phẩm; hướng dẫn phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương và xây dựng mô hình du lịch tại địa phương theo tiêu chí đã quy định…

Thông qua lớp tập huấn, các học viên bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản về phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống; góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo sinh kế…, giúp người dân nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các học viên

Được biết, đến nay Đắk Lắk đã công nhận cho hơn 143 sản phẩm OCOP đạt từ 3 – 4 sao; trong đó có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Đồng thời, buôn Kuốp (xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) đang được hỗ trợ xây dựng trở thành buôn du lịch cộng đồng gắn với OCOP đầu tiên của tỉnh, với mô hình thí điểm “Phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa và nghề truyền thống”.

Mai Sao

Báo Đắk Lắk điện tử – baodaklak.vn