Đà Nẵng: Phát triển hợp tác xã kiểu mẫu, hỗ trợ sản phẩm OCOP

Sáng 01/11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Liên minh Hợp tác xã thành phố về kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn.

 

 

 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã trong sáng 1-11. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã. Ảnh: Văn Hoàng

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường nhận thức về kinh tế tập thể cho cán bộ, công chức trong vấn đề tham mưu các chế độ chính sách, đẩy mạnh tuyên truyền trong các đối tượng khác nhau; từ đó, để người dân, chủ thể thấy được sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố, tạo động lực để người dân vươn lên, tham gia vào các tổ hợp tác, HTX.

Cần xác định trách nhiệm thực hiện Chương trình 24-Ctr/TU ngày 05/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; xem xét, đánh giá, bảo đảm việc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Liên minh HTX thành phố rà soát, đánh giá lại thực trạng của các HTX hiện nay. Qua đó, nắm bắt nhu cầu cụ thể, nguyện vọng, đề xuất của các HTX để phát triển; có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để giải quyết, giải thể các HTX không còn hoạt động.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cần rà soát lại các chính sách hiện có liên quan đến kinh tế tập thể, trong đó tập trung vào các yếu tố: tính khả thi, tính dễ tiếp cập, mức chi của chính sách và có báo cáo đánh giá về các chính sách từ nay đến ngày 15/12/2023.

UBND thành phố, Liên minh HTX và các địa phương tập trung tuyên truyền các chính sách hiện có bằng các cách thức khác nhau; các đơn vị tập trung nghiên cứu, chủ động đề xuất những chính sách mới cho kinh tế tập thể, trong đó có các chính sách hỗ trợ cho các HTX phi nông nghiệp, dịch vụ, chính sách về nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP…

Cần rà soát các chương trình để thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ; tập trung xây dựng, phát triển các HTX kiểu mẫu, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá; củng cố ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể… Đối với việc thành lập Trung tâm trưng bày và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm HTX, dự kiến triển khai thí điểm ở huyện Hòa Vang.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị có sự vào cuộc quyết liệt, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, đúng tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo báo cáo của Liên minh HTX thành phố, tính đến nay, toàn thành phố có 274 tổ hợp tác với 2.159 thành viên, tổng nguồn vốn kinh doanh là hơn 40 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động; 148 HTX, liên hiệp HTX với tổng vốn điều lệ 367,7 tỷ đồng, thu hút 9.503 thành viên, giải quyết việc làm cho 14.937 lao động.

Đối với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hiện có 26 chính sách đang được áp dụng trên địa bàn thành phố do Trung ương và thành phố ban hành liên quan về thuế, phí, tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, HTX…

Đến nay, Trung ương và thành phố vẫn chưa có chính sách hỗ trợ dành riêng cho khu vực kinh tế tập thể, HTX mà chủ yếu lồng ghép vào các chính sách từ các ngành và doanh nghiệp như chương trình khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại và một số chương trình đặc thù của thành phố.

Qua thực tế, tỷ lệ HTX trên địa bàn tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ còn ở mức thấp do nhiều nguyên nhân. Các cơ chế ban hành chưa thật sự sát với yêu cầu thực tiễn, chưa mang lại hiệu quả mong muốn.

Vấn đề về nguồn nhân lực trẻ của các HTX còn hạn chế, đa số cán bộ quản lý đều lớn tuổi, chưa phát huy được nội lực sẵn có.

Liên minh HTX thành phố đề xuất, kiến nghị Thường trực HĐND thành phố quan tâm, có ý kiến đối với các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; tạo điều kiện, tham mưu cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển sản xuất kinh doanh; thành lập Trung tâm trưng bày và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm HTX.

Đồng thời, xây dựng mô hình HTX điểm để nhân rộng; chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến tài chính.

Đặc biệt, đề nghị HĐND quan tâm, nghiên cứu xây dựng và ban hành các chính sách riêng, phù hợp với tình hình, thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, HTX của thành phố.

Văn Hoàng

Báo Đà Nẵng Online – baodanang.vn