Chè tươi, chế biến

Thăm mô hình OCOP ở xứ trà B’Lao (Lâm Đồng)

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch nông thôn bền vững của tỉnh, ông Lại Thế Cảnh thành lập Khu du lịch trải nghiệm nghề trà ở Bảo Lâm mang tên Gia Đạt Việt. Lại Thế… là 1 gia tộc chuyên về trồng và chế biến xuất khẩu trà có bề dày 80 năm (1943-2023), nay thế hệ thứ ba phát triển thêm dự án mới góp thêm điểm đến cho huyện theo mô hình OCOP của Lâm Đồng.

Chi tiết