Cao Bằng: Họp Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh năm 2023

Ngày 14/9, UBND tỉnh họp Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh năm 2023; các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại cuộc họp

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh năm 2023 dự kiến tổ chức trong 5 ngày (tư ngày 7 – 11/10/2023) tại Km5, phường Đề Thám (Thành phố); dự kiến 260 gian hàng, trong đó, khu triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh dự kiến 60 gian hàng; khu triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố tham gia dự kiến 80 gian hàng; khu thương mại, dịch vụ tổng hợp dự kiến 120 gian hàng. Sản phẩm tham gia hội chợ là các mặt hàng nông sản đặc hữu, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của các địa phương trong và ngoài tỉnh; các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng; các món ẩm thực mang đặc trưng của các vùng, miền…

Để hội chợ diễn ra hiệu quả, đến nay, tỉnh xây dựng dự toán kinh phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức hội chợ. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành giấy mời gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, Thành phố tham dự. Tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký tham gia. Đến nay đã hoàn thiện dự thảo giấy mời đại biểu tham dự hội chợ; các đơn vị, nhà thầu chuẩn bị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội chợ, dựng gian hàng…

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi, thảo luận các nội dung: Việc phân công nhiệm vụ các thành viên, xem xét thời gian tổ chức hội chợ; phương án bố trí địa điểm, sơ đồ tổ chức hội chợ; công tác dàn dựng gian hàng, chiêu thương; đón tiếp đại biểu, tuyên truyền về hội chợ; xây dựng các phương án đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị các bộ phận, thành viên Tổ giúp việc, Ban Tổ chức hội chợ bám sát kế hoạch phân công tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hội chợ để thu hút nhiều đơn vị, doanh nghiệp, đối tác tham gia và nhân dân tham quan, mua sắm. Đưa ra thời gian cụ thể về việc đăng ký tham gia hội chợ của các đơn vị, cá nhân; lên phương án cụ thể sơ đồ tổ chức hội chợ; có kế hoạch, nội dung triển khai cụ thể công tác chuẩn bị cho hội chợ và thống nhất phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ trong và ngoài khu vực tổ chức hội chợ.

P.V

Báo Cao Bằng điện tử – baocaobang.vn