Cà Mau: Có 32 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao

Chiều 28/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau (Hội đồng) họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023. Ông Nguyễn Văn Quân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh, phát biểu tại cuộc họp

Theo Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh cho biết, đây là năm đầu tiên tỉnh Cà Mau nói riêng và các tỉnh, thành cả nước nói chung thực hiện đánh giá, chấm điểm các sản phẩm theo bộ tiêu chí mới được ban hành tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Do bộ tiêu chí có khá nhiều nội dung mới so với bộ tiêu chí trước đây nên trong thời gian qua các địa phương gặp nhiều lúng túng trong quá trình hướng dẫn chủ thể làm hồ sơ, dẫn đến việc đánh giá, phân hạng sản phẩm của các địa phương trễ so với thời gian quy định.

Thành viên Hội đồng và các chủ thể trao đổi, tham quan sản phẩm tham gia nâng hạng OCOP 4 sao được trưng bày

Mặc dù gặp khó khăn nhưng các địa phương cũng đã có nhiều cố gắng. Kết quả, 9/9 đơn vị cấp huyện tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm và đề nghị UBND tỉnh đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của 30 sản phẩm/18 chủ thể, trong đó có 25 sản phẩm/17 chủ thể nâng hạng từ 3-4 sao; 5 sản phẩm mới của 4 chủ thể (Trà thìa canh túi lọc Hùng Khánh, Trà đinh lăng túi lọc Hùng Khánh của Công ty TNHH SXTM Hùng Khánh; cá bổi 1 nắng của HTX Cá khô bổi Tám Oanh; tôm khô thẻ Sông Đầm của HTX Sông Đầm; tôm sú đông của HTX Chế biến Thương mại Dịch vụ Nuôi trồng thuỷ sản Cái Bát).

Để hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng tổ chức cuộc họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi phiếu chấm điểm và hồ sơ có liên quan để thành viên Hội đồng nghiên cứu, chấm điểm độc lập vòng 2 cho 30 sản phẩm/18 chủ thể của 9 đơn vị cấp huyện. Kết quả tổng hợp chấm điểm của thành viên Hội đồng, 27 sản phẩm có số điểm từ 70 điểm trở lên; 3 sản phẩm có số điểm dưới 70 điểm.

Ông Đỗ Thành Nghĩ, Giám đốc HTX Hưng Hiệp Tiến (ấp Hưng Hiệp, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân), mong muốn được tạo điều kiện để sản phẩm chả cá phi của HTX sớm đạt chuẩn OCOP 4 sao

Tại cuộc họp, Hội đồng lắng nghe ý kiến của các chủ thể và cách khắc phục một số tiêu chuẩn chưa đạt như ý kiến thành viên Hội đồng đã góp ý trước đó, để sớm hoàn thiện chuẩn theo quy định. Theo đó, Hội đồng thống nhất chọn 26/30 sản phẩm của 18 chủ thể đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh có tổng số 145 sản phẩm OCOP, trong đó có 32 sản phẩm OCOP 4 sao, còn lại đạt chuẩn OCOP 3 sao./.

Loan Phương

Báo Cà Mau – baocamau.vn