Bến Tre: Đề xuất xây dựng Mô hình Hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng

Ngày 22/6/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre chủ trì tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung xây dựng Mô hình Hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Họp thảo luận về xây dựng Mô hình Hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng

Vừa qua, thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, triển khai xây dựng Mô hình Hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại 12 hợp tác xã trên địa bàn 5 huyện gồm: Thạnh Phú, Ba Tri, Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Nam.

Qua khảo sát cho thấy phần lớn các hợp tác xã và thành viên có sản phẩm, điều kiện cơ bản phù hợp gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Các hợp tác xã và điểm thành viên có đường giao thông đi đến nơi thuận tiện. Ban quản lý hợp tác xã và các thành viên có tâm thế, mong muốn gắn hoạt động của hợp tác xã với du lịch. Một số hợp tác xã nằm trên phạm vi, cung đường của Đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách, Đề án Làng dừa Mỏ Cày Nam và thuộc vùng phát triển của tuyến du lịch 8 xã ven sông Tiền. Có các điều kiện cơ bản phù hợp đón khách du lịch, kết nối với các điểm tham quan, du lịch khác tạo thành tuyến du lịch nên có khả năng phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó một số hạn chế có thể thấy được như: Sản phẩm du lịch từ hợp tác xã thiếu sức cạnh tranh, chưa có nhiều mô hình liên kết giữa các thành viên, chất lượng sản phẩm chưa cao, Ban quản lý hợp tác xã và các thành viên chưa qua đào tạo về du lịch nên còn gặp khó khăn về nghiệp vụ du lịch, còn thiếu các dịch vụ, cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ du khách…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có những góp ý đề xuất tỉnh lựa chọn xây dựng Mô hình Hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng. Hợp tác xã được xem xét lựa chọn theo các tiêu chí như: Điểm chọn có sự gắn kết được các tour tuyến, có sự cộng hưởng, tâm huyết, sẵn sàng tham gia làm du lịch của các thành viên hợp tác xã, có sự quan tâm và ủng hộ của lãnh đạo địa phương. Đoàn khảo sát thống nhất đề xuất chọn 3 hợp tác xã gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Phú (Châu Thành), Hợp tác xã Cây giống và hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách), Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy (Mỏ Cày Nam) để xây dựng mô hình.

Sau cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản thông báo gửi cho các huyện và hợp tác xã để lấy ý kiến và sự đồng thuận của các hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình. Từ đó đề xuất, tham mưu cho tỉnh chọn chủ thể xây dựng Mô hình Hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2023 – 2025.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Báo Đồng Khởi – baodongkhoi.vn