Bánh giầy làng Gàu – Hưng Yên: đậm đà hương vị quê hương

Những chiếc bành giầy làng Gàu được khéo léo đặt giữa những thếp lá chuối xanh.