Bắc Ninh: Ra mắt HTX dịch vụ và du lịch gốm Phù Lãng

Ngày 16/3, HTX dịch vụ và du lịch gốm Phù Lãng (thị xã Quế Võ, Bắc Ninh) ra mắt, đi vào hoạt động; nhằm cụ thể hóa Đề án “Xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP về du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025”.


Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận thành viên cho HTX dịch vụ và du lịch gốm Phù Lãng

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao Giấy chứng nhận thành lập và Giấy chứng nhận thành viên Liên minh HTX tỉnh cho HTX dịch vụ và du lịch gốm Phù Lãng. Đại diện HTX giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của HTX, thông qua điều lệ hoạt động, phương châm hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh… Các đại biểu tham quan một số mô hình sản xuất, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch trải nghiệm trên địa bàn.


Các đại biểu chúc mừng HTX dịch vụ và du lịch gốm Phù Lãng

Được biết, HTX dịch vụ và du lịch gốm Phù Lãng có 15 thành viên, chủ yếu gồm các hộ làm gốm thủ công trên địa bàn xã. Ngành nghề kinh doanh chính của HTX là điều hành tour du lịch, các hoạt động trải nghiệm kết hợp tổ chức sản xuất nghề làm gốm. Mục tiêu HTX hướng tới là thúc đẩy du lịch làng nghề, quảng bá hình ảnh, thương hiệu gốm Phù Lãng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề gốm Phù Lãng.


Các đại biểu tham quan một số cơ sở làm gốm tiêu biểu của HTX

H. Thương
Báo Bắc Ninh – baobacninh.com.vn