Bắc Ninh: Lương Tài đánh giá, phân hạng 10 sản phẩm OCOP năm 2023

Năm 2023, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) có 5 xã An Thịnh, Bình Định, Trung Kênh, Lâm Thao và Quảng Phú đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP với 10 sản phẩm.

Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Lương Tài vừa đánh giá, phân hạng các sản phẩm năm 2023

Các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện chấm điểm về các tiêu chí: Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng; tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm; chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Sau khi chấm điểm, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 huyện Lương Tài phân hạng được 3 sản phẩm đạt 4 sao (sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế) gồm: Tỏi cắt lát sấy khô bà Lý, Hành cắt lát sấy khô bà Lý, Bột Tỏi An Thịnh bà Lý của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch và Giáo dục Gia An; 7 sản phẩm đạt 3 sao (sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao) gồm: Lá tía tô xanh Hồ Gươm Bắc Ninh của Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Hồ Gươm – Bắc Ninh; Tỏi khô Đại An – Trung Kênh của HTX sản xuất rau an toàn Đại An; Nem 99 vị bùi truyền thống, Nem tai Kinh Bắc, Nem 99 vị tỏi của Công ty TNHH Thương mại và chế biến thực phẩm Nem 99 Kinh Bắc; Tượng gỗ Lý Thái Tổ và Bình hoa Sen gỗ của HTX đồ gỗ Minh Trưởng.

Chương trình OCOP nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Hoàng Thảo

Báo Bắc Ninh online – baobacninh.com.vn