Bắc Ninh: Hướng dẫn phát triển sản phẩm OCOP trong HTX nông nghiệp

Ngày 29/9, Liên minh hợp HTX tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND thành phố Từ Sơn tập huấn hướng dẫn phát triển sản phẩm OCOP cho các HTX.

Giảng viên trường Đại học Nông lâm Bắc Giang trao đổi với đại diện các HTX của thành phố Từ Sơn về triển khai chương trình OCOP

Thành phố Từ Sơn hiện có 32 HTX nông nghiệp, trong đó, có 29 HTX dịch vụ nông nghiệp, 3 HTX chuyên ngành. Đến nay, thành phố có 7 sản phẩm được công nhận OCOP (3 sản phẩm đạt xếp hạng 4 sao, 4 sản phẩm 3 sao). Tham dự hội nghị, các đại biểu là giám đốc, thành viên các tổ hợp tác, Quỹ Tín dụng nhân dân được giới thiệu nội dung tổng quan về Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Sự cần thiết của chương trình; quan điểm, đối tượng, nội dung, nguyên tắc của chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025; bộ tiêu chí đánh giá các sản phẩm OCOP, quy trình triển khai, tham gia đánh giá, chấm điểm các sản phẩm OCOP,…

Qua đó giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về chương trình OCOP, nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chủ lực gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hợp tác xã để tham gia chương trình. Từ đó nắm rõ quy trình xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP, tiếp cận các chính sách ưu đãi về OCOP.

H. Thương

Báo Bắc Ninh – www.baobacninh.com.vn