7 sản phẩm huyện Hà Quảng (Cao Bằng) được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2023, huyện Hà Quảng đăng ký phấn đấu có thêm 4 sản phẩm được công nhận, đánh giá phân hạng OCOP 3 sao cấp huyện, 4 sản phẩm được công nhận và đánh giá OCOP 2 sao cấp xã.


Sản phẩm khẩu sli Nà Giàng của Hợp tác xã Khẩu Sli thương mại dịch vụ Nà Giàng, xã Ngọc Đào (Hà Quảng) đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh

UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rà soát, hỗ trợ các sản phẩm mới hoàn thiện thủ tục tham gia Chương trình OCOP; kiểm tra, rà soát các sản phẩm OCOP sắp hết thời hạn công nhận, tổng hợp các sản phẩm tiếp tục đăng ký đánh giá, phân hạng lại. Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các sản phẩm đã được công nhận quảng bá, giới thiệu và kết nối liên kết theo chuỗi sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể. Xây dựng 1 cửa hàng giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, cấp huyện trở lên…

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay, huyện Hà Quảng có 7 sản phẩm của 6 chủ thể được công nhận đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, gồm: Rượu ngô Đinh Đông, khẩu sli Nà Giàng, rượu ngô Cải Vân, Mế Farmstay, lạc đỏ Lục Khu, lạp sườn lợn đen.

Các sản phẩm được đánh giá xếp hạng OCOP 3 sao của huyện hiện đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn về thương hiệu, nhãn hiệu, mã truy xuất nguồn gốc, kiểm định chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì; được quảng bá, giới thiệu và kết nối liên kết theo chuỗi sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Quy mô sản xuất không ngừng mở rộng, chất lượng sản phẩm được nâng lên… Đây là cơ sở cho sự phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 12 (lao động có việc làm), tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất) trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

P.V
 Báo Cao Bằng Điện tử – baocaobang.vn