102 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt danh mục 102 sản phẩm của 40 chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Sản phẩm Thạch an của Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Cao Bằng (huyện Yên Phong) là một trong những sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Trong đó, thị xã Quế Võ có số sản phẩm tham gia chương trình nhiều nhất với 23 sản phẩm; thành phố Từ Sơn có 18 sản phẩm; thị xã Thuận Thành có 13 sản phẩm; thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du đều có 12 sản phẩm; huyện Lương Tài có 10 sản phẩm và huyện Gia Bình có 9 sản phẩm.

Để thúc đẩy chương trình OCOP, tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiều các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất tham gia chương trình khi có đăng ký kinh doanh về mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ trong sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, an toàn thực phẩm, đăng ký thương hiệu…

Theo đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND về quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh có Kế hoạch số 246/KH-UBND về thực hiện mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025, đã đặt mục tiêu cụ thể và xây dựng chiến lược hành động nhằm tạo đột phá về số lượng, chất lượng các sản phẩm OCOP.

N. Hoa
Báo Bắc Ninh Online – baobacninh.com.vn