Xây dựng huyện Lý Sơn trở thành đảo du lịch sinh thái, làm hạt nhân cho phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi

Chiều 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã làm việc với UBND huyện Lý Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo của UBND huyện Lý Sơn, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 07 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt trên 1.190 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 52% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 140 tỷ đồng, đạt 72,84% so với dự toán giao. Ngành dịch vụ du lịch dần đi vào ổn định, phục hồi, lượng khách du lịch đến Lý Sơn đạt 73.100 lượt khách, tăng 33.708 lượt khách so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 7 tháng đầu năm sản xuất nông nghiệp và thủy sản đối mặt với nhiều thách thức lớn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh và giá xăng dầu tăng cao, sản lượng tỏi vụ Đông Xuân giảm 2.478 tấn và sản lượng khai thác thủy sản giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá, thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Lý Sơn đã phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kinh tế của huyện tiếp tục giữ mức tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ tăng nhanh, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, đời sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, KT-XH của huyện còn một số tồn tại, hạn chế, đó là công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch chưa chặt chẽ; quản lý trật tự xây dựng còn lỏng lẻo; môi trường chưa đảm bảo; chưa tận dụng và khai thác hết nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy Lý Sơn phát triển; du lịch – ngành kinh tế chủ đạo của huyện phát triển còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đồng bộ,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 05 -NQ/TU của Tỉnh ủy đã xác định phát triển du lịch biển, đảo trở thành loại hình du lịch chủ đạo của tỉnh; xây dựng huyện đảo Lý Sơn trở thành đảo du lịch sinh thái, làm hạt nhân cho phát triển du lịch của tỉnh. Do vậy, huyện phải có tầm nhìn mang tính chiến lược, dài hạn trong tất cả các chương trình hành động của địa phương liên quan đến vấn đề phát triển dụ lịch trong thời gian tới. Tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đinh hướng lớn của tỉnh trong việc phát triển du lịch, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn trên địa bàn, tạo đột phá cho phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ về đất đai trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch; đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V, phấn đấu đạt một số tiêu chí đô thị loại IV. Quản lý, sử dụng tài nguyên biển và nguồn nước ngọt tiết kiệm, hợp lý. Tập trung nguồn lực giải quyết có hiệu quả vấn đề môi trường, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, đất thải nông nghiệp, phế thải xây dựng xung quanh đảo; tăng cường trồng cây cảnh quan để huyện Lý Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp và bền vững về môi trường,…

Trước khi làm việc với huyện Lý Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra thực tế hồ chứa nước Thới Lới, Nhà máy xử lý rác thải Lý Sơn, công trình cột cờ Lý Sơn để xem xét, cho ý kiến về những kiến nghị cụ thể của huyện Lý Sơn liên quan đến các công trình này.

P.V