Vườn quốc gia Côn Đảo: Có 18 dự án du lịch sinh thái

Từ năm 2000 đến nay, Vườn quốc gia Côn Đảo có 12 tổ chức trong và ngoài nước xin đầu tư 18 dự án du lịch sinh thái theo phương thức thuê môi trường rừng hoặc liên doanh, liên kết với Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đến thời điểm này, có 4 tổ chức đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm: Công ty TNHH Kinh doanh du lịch và đầu tư Hồng Bàng Phương Đông có 3 dự án tại khu vực Ông Đụng, Bãi Nhát và Bãi Dương; Công ty TNHH Côn Đảo Shangri-la Surfing resort tại Suốt Ớt; Công ty MH Golden Sands Corp tại Bãi Đầm Trầu nhỏ và Công ty Urban Design System – Nhật Bản tại khu vực Hòn Cau.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, trong các nhà đầu tư trên, chỉ có Công ty TNHH Côn Đảo Shangri-la Surfing resort có năng lực và quyết tâm theo đuổi dự án nhưng lại vướng do trình tự thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai; số còn lại đều trì hoãn thời gian hoặc không liên hệ với chủ rừng tiến hành các thủ tục tiếp theo.