Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND tổ chức Chương trình “Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh, thành” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024”.

Tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP tại Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Sự kiện Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh, thành tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;  kết nối, mở rộng thị trường cho hàng hóa sản xuất trong nước và kích cầu tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi đến thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong khu vực; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác trong hoạt động xúc tiến thương mại theo chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh trong Vùng.

Thời gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong 07 ngày; thực hiện trong Quý III – IV năm 2024, tại địa điểm Showroom Xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, Quận 1- thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham gia gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; hợp tác xã; các tổ chức xúc tiến thương mại trong tỉnh; Hộ kinh doanh có chứng nhận đăng ký và có thực hiện thông báo thành lập theo quy định pháp luật: Có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm truyền thống, đặc sản, đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Chủ động mời gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh Quảng Ngãi tham gia giới thiệu, trưng bày sản phẩm hàng hóa tại sự kiện. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Công Thương kêu gọi, vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố kêu gọi, vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của địa phương tham gia trưng bày, giới thiệu tại sự kiện.

BTV

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi – quangngai.gov.vn