TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, phát triển nông thôn mới

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, phát triển nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025”.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thanh Xuân giới thiệu mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân huyện Nhà Bè. (Ảnh minh họa)

Theo quyết định, UBND TP xác định mục tiêu đề án nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, ý nghĩa và vai trò của du lịch nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát triển du lịch nông nghiệp, làng nghề nông thôn, sản phẩm đặc – trưng khu vực (sản phẩm OCOP); góp phần nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, quảng bá, kết nối thị trường cho sản phẩm chủ lực đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, phát triển đa dạng chủng loại quà lưu niệm do chính người nông dân làm ra trong việc kết hợp lồng ghép trong chương trình du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái trên địa bàn TP.

Ngoài ra, kịp thời phổ cập một số kiến thức cơ bản về du lịch cho cán bộ, hội viên, nông dân; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp nhằm khuyến khích, hỗ trợ người nông dân tham gia làm du lịch nông nghiệp phù hợp với định hướng phát triển du lịch trên địa bàn TP, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Hiệu quả hưởng lợi từ đề án là hội viên nông dân trên địa bàn TP trực tiếp sản xuất nông nghiệp và tham gia hoạt động khởi nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ, sản phẩm du lịch; Các doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, làng nghề truyền thống, hợp tác xã, tổ kinh tế hợp tác, các khu du lịch, điểm du lịch cộng đồng; Các công ty du lịch lữ hành trong và ngoài nước; Các du khách trong và ngoài nước đến với TP.

Hiệu quả về kinh tế là tăng thu nhập cho cán bộ, hội viên nông dân so với sản xuất nông nghiệp truyền thống trước đây thông qua việc tạo những nguồn lực để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và thực hiện chương trình, chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp của TP theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, mô hình sản phẩm du lịch nông nghiệp sẽ gắn kết thị trường nông sản ở nông thôn với những sản phẩm làng nghề truyền thống, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước đến với TP.

Đồng thời, giúp cho người nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có phương pháp, kỹ năng xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn chất lượng cao, thân thiện với môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của TP.

Ngoài ra, kích thích nông dân mạnh dạn đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, cải tạo vườn tạp, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp du lịch sinh thái, hình thành các điểm du lịch sinh thái cộng đồng, gắn với các tuyến du lịch chính của thành phố trong thời gian tới.

Hiệu quả về xã hội, nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nông dân TP trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tích cực phát huy vai trò của Hội Nông dân TP trong xây dựng liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp phù hợp, hiệu quả; Giải quyết việc làm, giải quyết lao động nông nghiệp cho vùng nông thôn, nâng cao trình độ và nhận thức về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch.

Đồng thời, nhận thức của nông dân có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng mô hình du lịch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận những tiến bộ mới, hỗ trợ vốn để nông dân mạnh dạn đầu tư và sản xuất để phát triển tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của TP. Nâng cao nhận thức của người nông dân trong việc đảm bảo các tiêu chí an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, từng bước hình thành sản xuất, kinh doanh theo giá trị gia tăng; chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, sản xuất theo kinh nghiệm, truyền thống sang ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp góp phần đảm bảo cho nông nghiệp phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới của TP.

Bên cạnh đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp bền vững. Tạo việc làm cho lao động nông thôn, hỗ trợ cho hộ nghèo tham gia sản xuất kinh doanh, ổn định xã hội, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của địa phương; Giúp nông dân hội nhập với thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản; thay đổi tập quán, lối sống theo hướng văn minh tiến bộ; thay đổi diện mạo nông thôn mới, môi trường nông thôn ngày càng cải thiện.

Long Hồ

Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh – hcmcpv.org.vn