TP. Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp du lịch cho nông dân, hợp tác xã

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai Đề án nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, phát triển nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025. Một trong những hoạt động của Đề án là mở lớp đào tạo nghề du lịch nông nghiệp cho nông dân hợp tác xã, nhằm trang bị cho họ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để khai thác và phát huy tiềm năng du lịch của Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất và phát triển nhất của Việt Nam, nhưng cũng là một địa phương có nhiều tiềm năng du lịch nông nghiệp. Để khai thác và phát huy tiềm năng này, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Đề án “Nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, phát triển nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025”. Một trong những hoạt động quan trọng của Đề án là mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp du lịch cho nông dân, hợp tác xã.

TP.HCM mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp du lịch cho nông dân, hợp tác xã - 1

Buổi tham quan, khám phá của các bạn nhỏ tại vườn rau của Hợp tác xã Tuấn Ngọc

Theo Đề án, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 30 lớp đào tạo nghề nông nghiệp du lịch mỗi năm cho 900 nông dân hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của các lớp đào tạo là trang bị cho nông dân các kiến thức và kỹ năng về quản lý, kinh doanh, tiếp thị, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động du lịch nông nghiệp. Ngoài ra, các lớp đào tạo cũng giúp nông dân học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở du lịch thành công trong và ngoài nước.

Các lớp đào tạo được thiết kế theo phương pháp thực hành, thực tế và linh hoạt, phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của từng nhóm học viên. Các chủ đề được giảng dạy bao gồm: giới thiệu về du lịch nông nghiệp, cách xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp, cách quản lý và vận hành cơ sở du lịch nông nghiệp, cách thu hút và phục vụ khách du lịch, cách liên kết và hợp tác với các bên liên quan trong ngành du lịch. Các học viên được tham quan thực tế các cơ sở du lịch nông nghiệp mẫu và thực hiện các bài tập nhóm để áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

Các lớp đào tạo được tổ chức bởi Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TP. Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của Sở Du Lịch TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan. Các giảng viên là các chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Các học viên được miễn phí học phí và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học sau khi hoàn thành các yêu cầu.

Các lớp đào tạo nghề nông nghiệp du lịch cho nông dân, hợp tác xã là một sáng kiến ý nghĩa và thiết thực của TP. Hồ Chí Minh để phát triển ngành du lịch, góp phần nâng cao đời sống kinh tế và xã hội của nông dân, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của đất nước.

Hoàng Anh

Tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh – https://tcdulichtphcm.vn/