Tổng cục Du lịch đề nghị hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020

(TITC) – Ngày 14/9/2020, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 1239/TCDL-HTQT gửi các Sở quản lý du lịch ở địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020 với chủ đề “Du lịch và Phát triển Nông thôn”.

Năm 2020, Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO tổ chức kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27/9 tại các nước Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Chile).


Theo nội dung Công văn, Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở quản lý du lịch triển khai một số hoạt động hưởng ứng thiết thực như: Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm tuyên truyền phổ biến và hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020 gắn với chủ đề “Du lịch và Phát triển Nông thôn”.


Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về Ngày Du lịch thế giới năm 2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng địa phương về vai trò của ngành Du lịch đối với phát triển nông thôn, trong ngắn hạn hỗ trợ sự phục hồi sau đại dịch Covid-19 và trong dài hạn thúc đẩy sự phát triển bền vững và bao trùm, góp phần thực hiện các mục tiêu bền vững của Liên hợp quốc.


Tổ chức các hoạt động, hội thảo chuyên đề về du lịch và phát triển nông thôn theo hình thức phù hợp với tình hình của địa phương, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp du lịch địa phương hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới theo khả năng của từng đơn vị.


Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu tại website: http://www.unwto.org/world-tourismday-2020. Đầu mối liên hệ: Chị Phạm Tố Linh, Vụ Hợp tác quốc tế, ĐT: 024.39423760 (số máy lẻ 123); Email: tolinh@vietnamtourism.gov.vn./.


Trung tâm Thông tin du lịch