Tìm giải pháp phát triển cây dược liệu Đắk Nông

Với các giải pháp được nhóm nghiên cứu đề xuất sẽ góp phần thúc đẩy phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu cho Đắk Nông.


Đề tài sẽ giúp cho cây dược liệu của Đắk Nông phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập cho người dân

Sáng 26/1, Sở KH&CN Đắk Nông đã tổ chức công bố, giới thiệu và bàn giao nhiệm vụ “Đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu của tỉnh Đắk Nông theo chuỗi giá trị”.

Chủ nhiệm đề tài là PGS. TS. Trần Thị Hoàng Mai, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 9/2020 – 6/2022.

Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả của đề tài
Đề tài đã xây dựng được 7 nhóm giải pháp chính để thực hiện các định hướng bảo tồn và phát triển dược liệu ở tỉnh Đắk Nông, bao gồm: nhóm chính sách, giải pháp về tăng cường năng lực thực thi thị trường; nhóm chính sách, giải pháp về đất đai; nhóm chính sách, giải pháp về thu hút đầu tư và phát triển công nghệ; nhóm chính sách, giải pháp về giải quyết lao động nông thôn; nhóm chính sách, giải pháp về hoàn thiện công cụ bảo đảm và hỗ trợ trong hợp tác và liên kết sản xuất; nhóm chính sách, giải pháp về cơ chế huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để các ban, ngành của Đắk Nông thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, triển khai xây dựng các dự án ưu tiên.

Từ đó góp phần khai thác có hiệu quả các lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, lao động và thị trường, giúp cho cây dược liệu của địa phương phát triển nhanh, ổn định, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập cho người dân.


Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Nông Trương Văn Minh mong muốn sớm được nhân rộng những kết quả nghiên cứu của đề tài

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Nông Trương Văn Minh cho hay: “Đề tài được triển khai sẽ giúp người dân nhận biết và sử dụng các cây dược liệu quanh nhà để chữa trị các bệnh thông thường. Đồng thời, có thể sống được, trồng được và bảo vệ kết hợp với du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân”.

Lê Dung

Báo Đắk Nông – baodaknong.vn