Tiền Giang: Khảo sát xây dựng thí điểm mô hình “Du lịch cộng đồng” tại xã Thới Sơn

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp với các sở, ngành tỉnh vừa tổ chức đoàn khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn xã Thới Sơn để triển khai mô hình thí điểm “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và phát triển sản phẩm OCOP tại xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho.”Đoàn khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn xã Thới Sơn. 

Việc triển khai mô hình thí điểm sẽ thực hiện cải tạo cầu lên xuống đò chèo rạch Bà Ngoạn, trồng dừa nước tái tạo cảnh quan rạch Bà Ngoạn và rạch Đình, thiết kế và thi công gian hàng mẫu bán sản phẩm lưu niệm, xây dựng điểm bán hàng OCOP, thiết kế logo và slogan khu du lịch Thới Sơn, xây dựng kế hoạch phát huy giá trị đờn ca tài tử phục vụ du lịch…Tổng kinh phí thực hiện mô hình thí điểm (giai đoạn 2024 – 2025) khoảng 10 tỷ đồng được trích từ nguồn vốn Trung ương và vốn đối ứng của địa phương.

Sau khi khảo sát thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành xây dựng Kế hoạch, Đề án cụ thể, đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Tin và ảnh: Thanh Liêm
Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang – thtg.vn