Tiền Giang: Châu Thành A cần quan tâm phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 21/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Tiền Giang do bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn có buổi giám sát công tác xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A.


Bà Mã Thị Tươi (đứng), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng NTM tại huyện Châu Thành A.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đặt ra nhiều nội dung để các ngành chức năng của huyện Châu Thành A giải trình, làm rõ. Điển hình là giải trình về các giải pháp giúp người dân phát triển sản xuất để nâng cao nguồn thu nhập, giảm nghèo; cách thức vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; việc quản lý và sử dụng các công trình phúc lợi xã hội đã được đầu tư, nhất là nhà văn hóa ấp; công tác sử dụng, phân bổ và huy động nguồn lực xây dựng NTM; thực trạng hạ tầng viễn thông tại ấp trên địa bàn các xã; cũng như việc vận hành tổ chức bộ máy xây dựng NTM từ huyện đến ấp…

Chia sẻ với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành A cho biết địa phương luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu theo lộ trình của tỉnh, huyện đề ra. Trong đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở các xã; đồng thời xây dựng tiêu chí huyện NTM nâng cao. Đặc biệt là không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung cho các tiêu chí về kinh tế, phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường, chất lượng cuộc sống, hướng tới nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.


Thành viên Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đặt nhiều nội dung tại buổi giám sát để ngành chức năng của huyện Châu Thành A giải trình, làm rõ.

Song song đó là địa phương luôn quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị nhằm tạo kết nối  đồng bộ, nhất là kết nối liên xã. Ngoài ra, tổ chức bộ máy xây dựng NTM từ huyện đến ấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đúng theo quy định và hoạt động có hiệu quả…

Từ nhiều cách làm trên, hiện huyện Châu Thành A được công nhận đạt chuẩn huyện NTM; đồng thời có 6/6 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và một xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tới đây, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM theo kế hoạch. Tuy nhiên, để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành A kiến nghị Đoàn giám sát của HĐND tỉnh quan tâm tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho địa phương trong thực hiện chương trình; đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh hỗ trợ huyện trong việc xây dựng huyện NTM nâng cao.


Đại diện Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội huyện Châu Thành A giải trình một số nội dung có liên quan do Đoàn giám sát HĐND tỉnh đặt ra tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực và những kết quả nổi bật mà huyện Châu Thành A đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo; phát triển các hình thức sản xuất, nhất là nhân rộng nhiều mô hình liên kết và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, cũng như phát triển mô hình du lịch nông thôn khi địa phương đang có nhiều tiềm năng. Đặc biệt, ngành chức năng từ huyện đến xã cần chủ động hơn trong huy động các nguồn lực xây dựng NTM, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động cả hệ thống chính trị và người dân chung tay xây dựng NTM; đồng thời thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến xây dựng NTM đã được tỉnh ban hành để chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại những lợi ích thực chất cho người dân và góp phần giúp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024 theo kế hoạch đề ra.  

Hữu Phước
Báo Hậu Giang online – baohaugiang.com.vn