Thuận Châu (Sơn La) tập trung triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Thời gian qua, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã tập trung thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Trọng tâm của chương trình là phát triển sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, tạo động lực trong xây dựng nông thôn mới. Sau một thời gian triển khai chương trình đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân vùng nông thôn. Thành công bước đầu cho thấy, chương trình là điểm đột phá để phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả và bền vững.


Khu du lịch Pha Đin Top – Điểm đến hấp dẫn du khách trên đèo Pha Đin. (Ảnh:PĐT)


Để tiếp tục thực hiện đưa Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trở thành một chương trình quan trọng của huyện. Củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP đã có, phát triển các sản phẩm mới theo chuỗi sản xuất. Luôn chủ động nguồn nguyên liệu phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường của tỉnh và trong nước. UBND huyện Thuận Châu đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu về chương trình OCOP tới toàn thể các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, hợp tác xã, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn huyện trong năm 2021. Tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm từ các xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ, nhóm hộ gia đình hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện.


Lũy kế đến tháng 9/2021 huyện Thuận Châu đã có 05 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên bao gồm: Điểm du lịch Pha Đin TOP, Trà Olong Thu Đan, Chè Trọng Nguyên, Cá rô phi phi lê Sông Đà, Cá trắm hun khói Chiềng La.


Trong năm 2021 các sản phẩm dự kiến đề xuất đưa vào sản phẩm OCOP chủ lực của huyện Thuận Châu gồm 5 sản phẩm, trong đó 2 sản phẩm đề nghị tỉnh hỗ trợ là cà phê, mật ong; 3 sản phẩm huyện hỗ trợ gồm thịt hun khói, tinh dầu xả, chẳm chéo với nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.


Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp hiểu đúng, đủ về Chương trình OCOP của tỉnh; tuyên truyền để người dân biết và tham gia đề án. Đưa nội dung thực hiện chương trình OCOP vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.


Lê Hồng