Thái Nguyên: Thêm 5 làng nghề chè được công nhận

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định công nhận 5 làng nghề chè, gồm: Làng nghề chè xóm Chằm 7A và Làng nghề chè xóm Chằm 7C, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), Làng nghề chè xóm Văn Trường, xã Sơn Phú (Định Hóa), Làng nghè chè xóm Kim Lan, xã Yên Lạc (Phú Lương), Làng nghề chè xóm Khe Mong, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ).
Thái Nguyên hiện có 277 làng nghề, trong đó có 256 làng nghề chè. Ảnh: T.L

Như vậy tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 277 làng nghề được công nhận (gồm 184 làng nghề truyền thống và 93 làng nghề). Trong đó có 256 làng nghề chè (chiếm trên 92%), 7 làng nghề chế biến nông sản, 11 làng nghề mộc mỹ nghệ, mây tre đan, dệt mành cọ và 3 làng nghề sinh vật cảnh. Các làng nghề đang giải quyết việc làm cho hơn 42.000 lao động, với mức thu nhập bình quân 4,5-5 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát triển các làng nghề luôn được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. UBND tỉnh và các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các hộ dân trong làng nghề; hỗ trợ các hợp tác xã trong làng nghề xây dựng sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu…

Từ nay đến năm 2025, Thái Nguyên tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ làng nghề; phấn đấu công nhận mới 12 làng nghề; có trên 70% số làng nghề hoạt động hiệu quả; có ít nhất 50% số làng nghề có sản phẩm được phân hạng OCOP…

Mai An
Báo Thái Nguyên- baothainguyen.vn