Sơn La: Đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Ngày 27/12, Hội đồng đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Sơn La đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023.

Hiện nay, Thành phố có 10 sản OCOP; trong đó, 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao; 7 sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao và 1 sản phẩm được chứng nhận OCOP 5 sao.

Hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP Thành phố năm 2023

Trong đợt này, có 4 sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, gồm: Nho hạ đen của Công ty cổ phần Thương mại Duy Khánh, bản Híp, xã Chiềng Ngần; sản phẩm chẳm chéo của HTX Nông sản Sơn La, bản Phiêng Tam, xã Chiềng Đen; sản phẩm mơ ngâm của HTX Nông nghiệp Chiềng Xét, bản Chiềng Xét, xã Chiềng Đen và 1 sản phẩm lạp sườn của hộ Tòng Ngọc Hoa, bản Lầu, phường Chiềng Lề, đến kỳ đánh giá lại.

Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP

Trên cơ sở đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, tiêu chí, các thành viên Hội đồng đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm OCOP Thành phố thống nhất nhận định: Các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023 đều là những sản phẩm tiêu biểu, được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chú trọng nâng cao chất lượng, phát triển đa dạng. Các thủ tục pháp lý như chứng nhận đủ điều kiện an toàn sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng, hệ thống bao bì, tem nhãn đầy đủ…

Các thành viên Hội đồng đã góp ý với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khắc phục một số hạn chế để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường.

Lãnh đạo UBND Thành phố đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP và đơn vị tư vấn, khắc phục, bổ sung các điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp; hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm của đơn vị xong trước ngày 28/12/2023. Nghiên cứu kỹ hồ sơ sản phẩm, chuẩn bị tốt nội dung giới thiệu về cơ sở, xây dựng câu chuyện sản phẩm hấp dẫn và chuẩn bị tốt các tình huống mà các thành viên hội đồng đưa ra trong buổi đánh giá, phân hạng cấp tỉnh, dự kiến tổ chức trong tháng 1/2024…

Minh Thu

Báo Sơn La – baosonla.org.vn