Sơn Động (Bắc Giang): Tập trung đầu tư cho phát triển du lịch cộng đồng

Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Sơn Động, Bắc Giang năm 2023, mới đây, UBND huyện Sơn Động đã có kế hoạch đầu tư cho hoạt động tập huấn truyền dạy các nghi thức, văn hóa, nghệ thuật bản địa thành sản phẩm phục vụ du lịch cộng đồng trên địa bàn.

UBND huyện Sơn Động vừa có kế hoạch phân bổ gần 800 triệu đồng nhằm triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nội lực, xây dựng khu, điểm du lịch cộng đồng; Tuyên truyền quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có, tổ chức trồng, bảo vệ phát triển thêm diện tích rừng (đặc biệt rừng đầu nguồn); Tổ chức tập huấn củng cố, hướng dẫn các HTX du lịch cộng đồng đi vào hoạt động; Khôi phục, bảo tồn các di sản văn hóa bản địa, khôi, phục, bảo tồn các lễ hội, những phong tục, tập quán sinh hoạt văn minh, mang bản sắc đặc trưng của các dân tộc tại địa phương; Xây dựng điểm mô hình HTX Du lịch cộng đồng tổ dân phố Thanh Chung, thị trấn Tây Yên Tử, sau đó sẽ mở rộng với các HTX còn lại trên địa bàn; Khai thácvăn hóa bản địa đặc sắc thành sản phẩm du lịch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, truyền dạy cho các các xã viên HTX học tập, biểu diễn thành sản phẩm phục vụ khách du lịch cộng đồng; Hỗ trợ vật tư xây dựng nhà tắm ngâm thuốc lá người Dao; Xây dựng cổng chào, điểm check-in, kết nối tour các điểm du lịch; Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm gắn với giới thiệu, quảng bá về du lịch địa phương…

Ngoài ra, trong năm năm 2023, huyện Sơn Động cũng đã phân bổ gần 5 tỷ đồng vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại thôn Nà Ó (xã An Lạc), bản Mậu (thị trấn Tây Yên Tử), bản Nà Hin (xã Vân Sơn), du lịch sinh thái Hồ Khe Chão (xã Long Sơn), Khe Nương Dâu (xã Tuấn Đạo), Núi Mục – Ba Tia (Tây Yên Tử)./. 

Hà Yến
Du lịch Bắc Giang – dulich.bacgiang.gov.vn