Quảng Trị định hướng phát triển du lịch cộng đồng và nông nghiệp phù hợp

Chiều 24/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất của Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị về phát triển du lịch cộng đồng và nông nghiệp.


Một mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Trước đó, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Tân có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trình bày, tại các địa phương trong tỉnh này đang có nhiều hộ gia đình, cá nhân đầu tư kinh doanh các hoạt động du lịch dưới dạng điểm check-in, vườn hoa…; có các hoạt động xây dựng cải tạo cảnh quan, cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ du lịch trên hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp.

Việc làm này đã thu hút được nhiều du khách, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, đây là tình trạng tự phát, chưa đáp ứng đầy đủ các cơ sở pháp lý về quản lý đầu tư, du lịch.

Phát triển du lịch cộng đồng dựa vào nông nghiệp bền vững đang được nhiều địa phương khuyến khích đầu tư. Do đó, cần có các giải pháp hỗ trợ, quy trình phát triển du lịch rõ ràng, giúp nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật của nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Tân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét giao các sở sớm đề xuất giải pháp xử lý phù hợp hiện trạng du lịch cộng đồng và nông nghiệp đang phát triển tại địa phương. Đồng thời, nghiên cứu các nội dung về quản lý, phát triển du lịch cộng đồng và nông nghiệp của các địa phương đang có cách làm phù hợp để xây dựng quy hoạch, chính sách, điều kiện, thủ tục, quy trình về đầu tư, khai thác mô hình du lịch đúng pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có định hướng, chỉ đạo phát triển du lịch cộng đồng và nông nghiệp hiệu quả trong thời gian tới.

Lâm Quang Huy
Báo Nhân dân điện tử – nhandan.vn