Quảng Ngãi họp cho ý kiến Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024

Sáng 06/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh để nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024.
 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, việc thực hiện Chương trình OCOP theo Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh đã có thêm 100 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 10 sản phẩm 4 sao và 90 sản phẩm 3 sao, vượt 50 sản phẩm so với kế hoạch. 13/13 địa phương đều có sản phẩm OCOP. Trong năm qua, toàn tỉnh có 69 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP, trong đó, có 13 Doanh nghiệp (28 sản phẩm), 12 hợp tác xã (15 sản phẩm), 44 Cơ sở/hộ sản xuất kinh doanh (57 sản phẩm).

Năm 2024, Quảng Ngãi phấn đấu có thêm 100 sản phẩm đạt OCOP từ 3-5 sao; trong đó, có 4-6 sản phẩm được UBND tỉnh cấp giấy Chứng nhận đạt OCOP 4 sao và có 1 -2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp Trung ương.

Đồng thời, chuẩn bị các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh để giới thiệu, quảng bá tại chương trình Sắc quê Quảng Ngãi tại Hà Nội; chuẩn bị trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại “Tuần lễ sản phẩm OCOP”, sản phẩm vùng miền và công nghệ sản xuất – chế biến bảo quản nông sản tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Chương trình hợp tác tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Ngoài ra, tổ chức Liên hoan sản phẩm, ẩm thực OCOP và không gian du lịch nông thôn, cộng đồng năm 2024; hướng dẫn các địa phương trong việc phát triển sản phẩm OCOP (du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng và điểm du lịch). Đồng thời, hỗ trợ các địa phương, chủ thể OCOP các nội dung về sở hữu trí tuệ, đăng ký mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

Các chủ thể phát biểu, thảo luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm của các chủ thể trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia cùng các sở, ngành, địa phương để phát triển Chương trình OCOP của tỉnh đạt kết quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc tiêu thụ các sản phẩm OCOP, phát huy giá trị của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.