Quảng Nam: Hội An huy động gần 492 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023

UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức sơ kết 3 năm (2021 – 2023) triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố.
Các cấp chính quyền đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP để phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MỸ LỆ
Các cấp chính quyền đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP để phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Mỹ Lệ

 

Ba năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, toàn xã hội đã tập trung vào cuộc để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn kết với thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến nay, 2 xã Cẩm Thanh và Tân Hiệp đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và duy trì đạt chuẩn tiêu chí xã NTM. Đồng thời, 2 xã cũng phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nổi trội về du lịch giai đoạn 2022 – 2025. Dự kiến đến cuối năm 2023, toàn thành phố có 13 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Thành phố và các xã NTM đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn để nâng cấp, xây mới các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh, tập trung ưu tiên cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. Tổng kinh phí huy động đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn thành phố gần 492 tỷ đồng, trong đó vốn trực tiếp từ chương trình 27 tỷ đồng.

Hội An khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: MỸ LỆ
Hội An khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mỹ Lệ

 

Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp cũng được quan tâm gắn với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP. Dịch vụ, du lịch tiếp tục được các xã quan tâm, đặc biệt xã Cẩm Kim đã được trung ương chọn làm điểm để thực hiện dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát triển văn hóa bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại làng mộc Kim Bồng” góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Giai đoạn 2021 – 2023, trên địa bàn các xã đã thành lập 3 hợp tác xã mới để khai thác nguồn lực địa phương: HTX Sản xuất và Kinh doanh Rau Trà Quế Xanh, HTX Nông nghiệp – Dịch vụ – Du lịch Môi trường Xanh xã Cẩm Kim, HTX Du lịch Làng nghề Cù Lao Chàm. Các hợp tác xã đã tham gia chủ trì các dự án liên kết, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Từ các nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ của trung ương, tỉnh trong Chương trình nông thôn mới, nguồn lồng ghép và đối ứng từ ngân sách thành phố, giai đoạn 2021 – 2023, thành phố đã triển khai 11 dự án, mô hình phát triển sản xuất với tổng mức đầu tư hơn 8,8 tỷ đồng.

Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn.

 Mỹ Lệ
Báo Quảng Nam Online – baoquangnam.vn