Phú Yên: Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng có tiềm năng, lợi thế của địa phương và phát triển du lịch, dịch vụ ở nông thôn; đề xuất các sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 4 sao trở lên trong năm 2024 của địa phương để đưa vào kế hoạch của tỉnh; đồng thời bố trí kinh phí, nguồn lực cần thiết, sử dụng các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp để tổ chức thực hiện.

Để thực hiện đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, chủ thể sản phẩm trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP.

Khánh Vy

Báo Phú Yên Online – baophuyen.vn