Phát triển hợp tác xã hoạt động du lịch cộng đồng, sinh thái ờ các vùng nông thôn khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 2/11, tại Đà Lạt - Lâm Đồng, Viện Phát triển kinh tế hợp tác - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã hoạt động du lịch cộng đồng, sinh thái ở các vùng nông thôn khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên” với sự tham dự của 70 đại biểu của Liên minh Hợp tác xã và hợp tác xã các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, những năm gần đây, hoạt động du lịch của nhiều hợp tác xã đã đem lại hiệu quả kinh tế cao tại nhiều địa phương, trở thành một nguồn sinh kế xóa đói, giảm nghèo tại những vùng nông thôn khó khăn, giúp cải thiện đời sống nông dân.

Tuy nhiên, phần lớn hoạt động du lịch nông thôn Việt Nam vẫn còn manh mún, đơn điệu, chưa có chiều sâu, chưa chuyên nghiệp và chưa bền vững. Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp đã được khai thác trong nhiều năm, nhưng không được đầu tư làm mới, chủ yếu vẫn dựa vào tận dụng tài nguyên tự nhiên, tính liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến du lịch còn yếu, nguồn nhân lực còn hạn chế, hoạt động quảng bá du lịch nông nghiệp và nông thôn chưa được đầu tư đúng mức và chưa bài bản…

Đại diện Liên minh Hợp tác xã Lâm Đồng trình bày tham luận

Để phát huy tiềm năng của các mô hình hợp tác xã làm du lịch, Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo đề xuất giải pháp phát triển hợp tác xã hoạt động du lịch cộng đồng, sinh thái ở các vùng nông thôn Việt Nam, trong đó có vùng duyên hải miển Trung và Tây Nguyên.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề xuất các nhóm giải phát triển du lịch cộng đồng trong những năm tới gồm: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái rừng, tìm hiểu văn hóa bản địa; tăng cường liên kết xây dựng biểu trưng và khẩu hiệu du lịch chung cho Tây nguyên; định kỳ tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát, nghiên cứu các tuyến, điểm du lịch mới; bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống; chủ động quảng bá, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch mang đậm nét Tây Nguyên; mở rộng liên kết với các tỉnh miền Trung và vùng Đông Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh để kết nối thành các tour, thu hút khách quốc tế đến với Tây Nguyên…

Quang cảnh Hội thảo

Tham luận của Liên minh Hợp tác xã Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có 25 hợp tác xã hoạt động nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch tham quan, trải nghiệm tại farm, chiếm tỷ lệ 5,8% trên tổng số hợp tác xã nông nghiệp. Du khách đến với hợp tác xã trải nghiệm hái dâu tại vườn, tham quan trang trại rau công nghệ cao, tìm hiểu cách chăm sóc, thu hái, sơ chế, đóng gói sản phẩm, được trực tiếp thu hoạch, check in và mua những sản phẩm làm quà.

Tuy nhiên hiện nay, các hợp tác xã có nhu cầu hình thành dịch vụ du lịch cộng đồng, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, vừa làm vừa mày mò tìm hiểu vì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến du lịch cộng đồng. Các sản phẩm nông nghiệp cũng như du lịch của hợp tác xã chưa đa dạng, chưa hấp dẫn và sức cạnh tranh chưa cao…

Bởi vậy cần lựa chọn các hợp tác xã có tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái để hỗ trợ xây dựng thành các mô hình nhân rộng trên địa bàn.

Bên cạnh các tham luận của tỉnh Lâm Đồng, Hội thảo cũng đã ghi nhận và tổng hợp những giải pháp đề xuất phát triển hợp tác xã hoạt động du lịch cộng đồng ở vùng nông thôn của Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông…

Văn Việt

Báo Lâm Đồng – baolamdong.vn