Ninh Bình: Gia Viễn có 26 sản phẩm được công nhận OCOP

Sau 5 năm triển khai, chương trình OCOP đã và đang tạo sức bật mới, góp phần khơi dậy tiềm năng, khẳng định thương hiệu cho nông sản địa phương, qua đó tăng thu nhập cho người dân, đồng thời là giải pháp quan trọng để thực hiện nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình đang được triển khai có hiệu quả tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nón lá Gia Vượng là sản phẩm OCOP 3 sao

Để thực hiện hiệu quả Chương trình, hàng năm, Gia Viễn đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn cho các chủ thể về ý tưởng kinh doanh, tư vấn hỗ trợ, phát triển sản phẩm. Đến nay, toàn huyện có 26 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao.

Bên cạnh đó, địa phương tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tham gia các Hội chợ, triển lãm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có cơ hội để quảng bá sản phẩm; học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Đến nay, hầu hết sản phẩm OCOP của huyện đã được giới thiệu ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và trực tiếp phục vụ phát triển du lịch của địa phương.

Chương trình đã động viên các chủ thể đổi mới, sáng tạo với nhiều cách làm hay trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tế tại Gia Viễn vẫn còn nhiều sản phẩm tiềm năng, có lợi thế về nguyên vật liệu, nhưng chưa được khai thác, hoặc một số sản phẩm có chất lượng nhưng chỉ được biết đến ở địa phương. Chính vì thế thời gian tới, huyện tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP. Phấn đấu năm 2024 có thêm từ 5 – 10 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Thời gian tới, Gia Viễn sẽ tiếp tục hỗ trợ, động viên các chủ thể nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm sau khi đánh giá, tăng cường liên kết để nâng tầm và đưa sản phẩm OCOP của huyện ngày càng vươn xa ra nhiều thị trường và phục vụ phát triển du lịch. Qua đó, thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo sự đa dạng cho nông sản đặc trưng của địa phương./.

Thu Dung

Đài PT-TH Ninh Bình – nbtv.vn