Ngày 17/5, diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc tế với chủ đề “Sen Đồng Tháp: Giá trị văn hóa – Nâng tầm hội nhập”

Trong chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, UBND tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc tế với chủ đề “Sen Đồng Tháp: Giá trị văn hóa - Nâng tầm hội nhập”. Theo kế hoạch, hội thảo diễn ra vào sáng ngày 17/5/2024, tại Hội trường UBND tỉnh với sự tham dự của khoảng 120 đại biểu.


Thu hoạch sen . Ảnh: Mỹ Nhân

Hội thảo nhằm định vị rõ giá trị sen Đồng Tháp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục nâng tầm phát triển sen Đồng Tháp trên các phương diện văn hóa, kinh tế, du lịch địa phương; đánh giá tầm quan trọng của chính sách về phát triển của Đồng Tháp và thành tựu đạt được từ các chính sách này. Từ đó, làm cơ sở khoa học để tham mưu, đề xuất các chính sách và chiến lược phát triển nâng tầm giá trị sen trong thời gian tới, hướng tới kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế – xã hội nói chung và ngành hàng Sen Đồng Tháp nói riêng.

Mục tiêu của hội thảo là nhận diện đầy đủ giá trị văn hóa sen đối với vùng đất, con người Đồng Tháp; nâng tầm phát triển của sen Đồng Tháp trong các phương diện văn hóa ở địa phương; nâng tầm hội nhập quốc tế của sen Đồng Tháp thông qua chiến lược phát triển kinh tế, du lịch; đánh giá tầm quan trọng của chính sách về phát triển của Đồng Tháp và thành tựu đạt được từ các chính sách này. Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở khoa học để tham mưu, đề xuất các chính sách và chiến lược phát triển nâng tầm cây sen trong thời gian tới. Đây cũng là dịp tổng kết các đề án, nghị quyết, kết luận, kế hoạch… có nội dung liên quan về sen, hướng tới kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế – xã hội nói chung và ngành hàng sen Đồng Tháp nói riêng.

TN

Báo Đồng Tháp – baodongthap.com.vn