Năm 2024 huyện Thái Thụy (Thái Bình) phấn đấu có thêm 5 sản phẩm OCOP

Sau gần 5 năm thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình có 40 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3- 4 sao, chủ yếu với 3 nhóm chủ lực: Nhóm thực phẩm; nhóm lưu niệm, nội thất, trang trí; nhóm dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Sản phẩm OCOP trà bạc hà của Hợp tác xã Nông dược Gotafarm (Thụy Văn)

Năm 2024 huyện phấn đấu có 5 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên, bao gồm: Khoai tây lốc xoáy, chả cá viên chiên, xúc xích (Dương Phúc); trà sen (Thụy Văn); lạc đỏ (Hoà An). Thực hiện mục tiêu trên huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều hình thức đến người dân, cộng đồng dân cư, tổ chức kinh tế; đồng thời hướng dẫn các chủ thể có các sản phẩm đăng ký ý tưởng tham gia; phát triển sản phẩm theo hướng tiếp cận thị trường, chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua việc gắn sản xuất với chế biến; thúc đẩy sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương… Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Nguyễn Thắm

Báo Thái Bình- baothaibinh.com.vn